середа, 27 травня 2020 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Для вчителів створили посібник з організації дистанційного навчання в школі.

Посібник містить огляд основних інструментів для організації дистанційного навчання, рекомендації щодо того, як скласти розклад, налаштувати режим роботи вчителя/вчительки та зворотній зв’язок з учнями, а також про особливості оцінювання та контролю під час карантину.
Автори посібника зазначають, що вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків.
«Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток — жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього», - наголошують автори.
Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання.
Методичні рекомендації складаються з двох частин.
У першій вчителі можуть ознайомитись із загальними принципами впорядкування дистанційної освіти, довідкову інформацію про інструменти та платформи, на яких можна навчати учнів дистанційно.
Друга частина присвячена конкретним методикам дистанційного навчання для початкової, основної та старшої школи.

понеділок, 25 травня 2020 р.

«Учитель року – 2020» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок»

Підсумки V Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року – 2020» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок»

З метою пошуку ініціативних і талановитих педагогів, сприяння їхньому професійному розвитку, підвищенню рівня викладання природничо-математичних предметів та знаходження оптимальних шляхів створення освітнього STEM-середовища, відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з редакцією науково-популярного природничого журналу для дітей «Колосок» та оргкомітетом Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» провели V Всеукраїнський Інтернет-конкурс «Учитель року – 2020» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок».
У конкурсі взяли участь 1280 педагогів, серед яких учителі початкової школи, фізики і астрономії, біології й основ здоров’я, хімії та географії.
Конкурсанти змагалися у категоріях «Учитель ерудит», «STEM-учитель»,  «Науковий керівник»,  «Учитель популяризатор».
Переглянути матеріали про підсумки конкурсу можна у додатку.
Вітаємо вчителів Тернопільщини, фіналістів конкурсу «Учитель року – 2020» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок». Зокрема Солопу Наталію Олексіївну вчительку початкових класів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського району.


середа, 20 травня 2020 р.

Методичні рекомендації Тернопільського ОКІППО щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання

Початкова школа
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11. 03. 2020 р. № 211, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. №1/9-154 та  листів МОН України від 27.03.№1/9-178 «Щодо завершення  2019/2020 навчального року; 16.04.2020 року №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», № 1/9-213 від 16.04.20 року. На виконання вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1–2-х класах), Державним стандартом загальної початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3–4-х класах) та відповідних навчальних програм для 1–2 класів (Нової української школи) та 3–4 класів (оновлені програми), що передбачають забезпечення досягнення цих обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачами освіти, рекомендується в умовах дистанційного навчання для учнів 1-2-х та 3-х пілотних класів застосовувати формувальне та підсумкове оцінювання:

 1. Наказ МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
 1. Наказ МОН від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;
 1. Лист МОН від 14 серпня 2019 року № 1/9-513 «Щодо методичних рекомендацій для 3-х класів експериментальних закладів загальної середньої освіти».

Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»)  – поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.
Підсумкове оцінювання Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».
Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватися   у синхронному або асинхронному режимі.
Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.
Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).
У синхронному режимі учні можуть:
 • виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 • брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
 • виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.
Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв’язку.
В асинхронному режимі учні можуть:
 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
 • виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 • писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;
 • виконувати інші завдання, запропоновані учителем.
Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.
Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв’язку з учнями.
Оцінювання учнів 1-2 класів та 3-х пілотних класів НУШ
 Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.
Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.
Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно.
Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.
Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується учителем/учителькою у свідоцтві досягнень.
Формувальне оцінювання в 2 класі здійснюється шляхом:
 • педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;
 • аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
 • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.
Підсумкове тематичне оцінювання в 2 класі здійснюється вербально за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими у формі тестових завдань, комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Форми та засоби оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностичних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх готовності до виконання того чи іншого завдання. У другому класі тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи).
Підсумкове завершальне оцінювання навчальних досягнень учнів передбачає узагальнення інформації про їхній навчальний поступ протягом навчального року, при цьому не передбачає проведення окремих діагностичних робіт. Результати підсумкового завершального оцінювання учитель визначає на основі власних педагогічних спостережень, результатів тематичного оцінювання, аналізу учнівських портфоліо та фіксує у Класному журналі і свідоцтвах досягнень.
Навчальні та творчі роботи учнів1-2 та 3 пілотних класів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем. В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель може продовжувати застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками. Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах.
Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).
Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.
Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х та 3-х пілотних класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель Чи залучатиме батьків до такої спільної роботи, бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз’яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень.
Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у вищезгаданих документах НУШ( 1,2,3).
Поточне та формувальне оцінювання в 3-4 класах.
Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.
Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.
Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню – здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.
Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на  комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).
Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.
За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.
Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.
Підсумкове оцінювання в 3-4 класах
Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).
Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.
Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), бажано збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.
Рекомендовано попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:
 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
 • необхідні для цього ресурси;
 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
 • дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).
Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.
Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.
Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
Завершальне підсумкове, річне оцінювання у 3-4 класах здійснюється шляхом заповнення табелів успішності за результатами виконаних робіт з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестр навчального року( поточне враховується до 12.03.2019/2020 н.р).

Методичні рекомендації щодо підсумкового оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання

Поточне та формувальне оцінювання
Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.
Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.
Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню – здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.
Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).
Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.
За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.
Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.
Підсумкове оцінювання
Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу.

Підсумкове оцінювання дітей з інклюзивним навчанням, що навчаються за загальноосвітньою програмою, навіть з адаптацією, здійснюється на загальних підставах, за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, враховуючи клас та предмет.

Навчальні досягнення учнів з ООП, як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями і відповідними їм балами (додаток 1 до наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371)

Критерії оцінювання для учнів з типовим та порушеним психофізичним розвитком — різні.

Найбільшими є відмінності в критеріях оцінювання учнів з інтелектуальними порушеннями, складними порушеннями розвитку, оскільки навчальні програми для цих дітей є специфічними. Проте і для них слід використовувати 12-бальне оцінювання. Таке оцінювання обумовлене Типовими освітніми програмами для спец закладів ЗСО.

Для кожної категорії дітей з психофізичними порушеннями розроблені окремі критерії оцінювання навчальних досягнень. Програма кожного навчального предмета для дітей з певною нозологією містить конкретні критерії оцінювання їхніх навчальних досягнень.

Графік і обсяг контрольних робіт для дітей з ООП повинен відповідати актуальним можливостям учня та враховувати його психо-фізіологічні особливості ( концентрацію уваги, рівень самостійності, враховувати оптимальний час працездатності учня). Оцінювання навчальних досягнень в такому випадку буде індивідуальним, тобто здійснюватися за обсягом і характером матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою, затвердженою на засіданні Команди психолого-педагогічного супроводу.

Для дітей з певними психофізичними порушеннями ( наприклад РАС) можна надіслати картки з вимогами до видів робіт заздалегідь ( це може підготувати асистент вчителя).

Для дитини з ООП на час проходження оцінювання можна надати технічні засоби чи дидактичні матеріали у тимчасове користування (особливо з Переліку спецзасобів корекції психофізичного розвитку дітей з ООП інклюзивних та спец класів).

Критерії і підходи до індивідуального підсумкового оцінювання дітей з ООП можуть зазначатись у ІПР у відповідній графі Командою психолого-педагогічного супроводу дитини.
Більше про підходи до оцінювання дітей з ООП за посиланням
Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання.
Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.
Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.
Керуємось рекомендаціями до оцінювання знань дітей з ООП.
Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), бажано збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.
Рекомендовано попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:
форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
необхідні для цього ресурси;
дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).
Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.
Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.
Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».
Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.
Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.
Початкова школа

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат) у 2019-2020 навчальному році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання.
Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.
В умовах дистанційного навчання вчителі початкових класів НУШ можуть продовжувати застосовувати метод портфоліо. Відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.
Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендують надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які учні будуть виконувати на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах, надсилаючи електронною чи звичайною поштою або через навчальні онлайн-платформи.
Завершальне підсумкове оцінювання для класів НУШ вчитель записує у свідоцтвах досягнень за результатами виконаних учнями робіт та спостережень.
Звертаємо увагу на те, що оформлення свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року.
Учні 4-х, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, екстернату, сімейною (домашньою) формою, звільняються від ДПА та проходять лише річне оцінювання.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень та стимулювання дітей з ООП використовується метод портфоліо. Портфоліо — це накопичення різних видів робіт, які засвідчують динаміку індивідуального розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Усне оцінювання як і портфоліо може використовуватись для дітей з комплексними порушеннями у розвитку та з помірними та важкими інтелектуальними порушеннями ( індивідуальне навчання, домашній патронаж)

Методичні рекомендації Тернопільського ОКІППО щодо оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту», враховуючи автономію закладу освіти,  питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми та навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.
Оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, буде здійснюватись після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень   з врахуванням положень нормативно-правових документів:

 • Записи у класних журналах вести чітко і акуратно.
 • Аналізуючи записи у класному журналі робиться висновок про виконання навчальних програм.
 • Рекомендуємо записи в класних журналах зробити відповідно до розкладу навчальних занять та календарно-тематичного планування.
 • Поточні досягнення учнів переносяться у журнал відповідно до нотаток учителя, які були зроблені в процесі навчання із використанням технологій дистанційного навчання.
 • Оцінку за зошит за березень-травень 2020 р. з предметів, де їх перевірка оплачується, рекомендуємо виставити на підставі робіт та поточних вправ, які учень виконував та надсилав учителеві для перевірки й оцінювання.
 • Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
 • В 4 та 9 класах на сторінках навчальних предметів, з яких мала бути проведена ДПА, після річної оцінки проставляється колонка ДПА та записи звільнений/звільнена. Аналогічний запис робиться у відповідних документах про освіту.
 • З усіх питань, пов’язаних з оформленням шкільної документації, приймається рішення педагогічної ради.

У листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 23.03.20  «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»  надано роз’яснення вчителям щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:
−    відтермінувати завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, до нормалізації епідеміологічної ситуації;
−    виставлення оцінок та зазначення тем здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби;
−    у класному журналі із зазначенням певної дати фіксувати лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньої участі здобувачів освіти;
−    у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначати тематику навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи: дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, якщо виконання освітніх програм здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання (за рішенням закладу освіти);
−    оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання здійснювати у зручний для вчителя спосіб, а в подальшому оцінки занести до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, варто відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.
Разом з тим, Міністерство освіти і науки України у короткому відео  (https://www.facebook.com/UAMON/videos/225311708914120/) та порад, як заповнювати  журнал після карантину (https://www.facebook.com/UAMON/videos/255668109171637/), надало більш детальне роз’яснення щодо «фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину:
−    журнали можна буде заповнити після завершення карантину і за індивідуальним графіком закладу освіти;
−    дати та зміст уроків потрібно записувати у класні журнали відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом;
−    під час заповнення журналу можна використовувати нотатки й замітки із власних записів та електронних журналів, які були зроблені вчителем у довільній формі під час карантину;
−    на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставити тематичні оцінки;
−    семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного оцінювання;
−    річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок;
−    журнал обліку замін уроків не заповнюється.
Виходячи із вищесказаного, рекомендуємо при заповненні класних журналів звернути увагу на такі аспекти:
Звертаємо увагу, що учителі, які працюють за старими Типовими освітніми програми для 3-4-х класів, для записів у журналі користуються наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», який ще не втратив чинності.
Учителі, які працюють у Новій українській школі, та вчителі пілотних класів для записів у журналі користуються також наказами Міністерства освіти і науки України № 362 від 07.12.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» та № 21 від 09.01.2020 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 1362 від 07.12.2018».
Що стосується фіксації досягнень учнів, то вона здійснюється відповідно до записів чи нотаток учителя, які були зроблені в процесі дистанційного навчання із використанням технологій дистанційного навчання.
У 3–4-х класах бали переносяться в журнал із електронних журналів та власних записів вчителя початкових класів.
Рекомендуєтся виставляти тематичні оцінки на підставі контрольних робіт. Оскільки педагоги проводили контрольні роботи у формі тестувань, діагностичних робіт, відповідно цей вид контролю фіксується у журналі.
Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи (1, 2 класи та 3 пілотні класи) здійснюється вербально, тому бали в журнал не ставляться.
Підсумкове оцінювання здійснюється з урахуванням результатів оцінювання в першому семестрі, січні та до 12 березні 2020 року та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у період карантину. Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється в класах НУШ з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується у свідоцтві досягнень.

У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. У 2 класі домашнє завдання є необов’язковим але в відповідній графі  можуть зазначатися творчі, пошуково-дослідницькі завдання тощо.
У 3–4 класах домашні завдання обов’язково фіксуються у класному журналі. У відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) та/або спосіб виконання завдання (вивчити напам’ять, повторити, розв’язати тощо). Допускається запис домашнього завдання (назва тексту тощо) мовою навчального предмета (іноземною, національної меншини).
На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі.
Річна оцінка виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри та відображається в журналі.
Підсумкове оцінювання з іноземних мов учнів у 1-2-х та 3-х пілотних класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень; у журналах робиться запис про зміст проведених уроків.