пʼятниця, 20 травня 2022 р.

Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи

 

ІНФОРМАЦІЯ

про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи» на базі закладів загальної середньої освіти  на січень 2022 – грудень 2027 роки (далі –  Проєкт)

Освітній_проєкт_для_початкової_школи

Наказ про реалізацію проєкту

Метою Проєкту «Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи»  є розробка, обґрунтування та впровадження моделі розвивального інформаційно-освітнього середовища початкової школи та створення навчального, дидактичного та методичного забезпечення освітнього процесу та навчання предметів інваріантної складової базового плану початкової школи у контексті реалізації Концепції НУШ відповідно до чинного стандарту початкової освіти, яке опирається на інтегрованому, проєктному та дослідницько-пізнавальному підходах з використанням цифрових технологій в умовах змішаного навчання.

Концептуальні засади Проєкту базуються на:

  Інтеграції предметів;

  Компетентнісному підхіді;

  Проєктних методиках, дидактичних іграх;

  Використанні освітнього цифрового середовища;

  Врахуванні особливостей інтелекту дитини та стилю навчання;

  Розвитку соціального та обчислювального інтелекту дитини;

  Розвитку навичок високого мислення (за таксономією Блума);

  Використанні інноваційних методів: методу дослідницько-пізнавального навчання (IBL – InquiryBasedLearning), STEAM-освіта, сторітелінг, гейміфікація, перевернуте навчання, ТРДЗ та інші;

  Системі оцінювання та критеріях оцінювання (формувальне та підсумкове оцінювання);

  Використанні навчальних комп'ютерних застосунків;

  Введенні нового предмету – «Обчислювальне мислення»  Computationthinking.

В ході реалізації Проєкту передбачено, що діти навчаються ставити питання собі та іншим для розвитку критичного мислення та комунікативних навичок; ефективно працювати в команді та в парах; представляти власні результати, отримані при реалізації навчальних проєктів; оцінювати себе, свої успіхи і успіхи своїх однокласників; писати простий програмний код та програмувати роботів; проводити навчальні дослідження.

Організація навчання ґрунтується на методі навчальних проєктів, методі навчання за допомогою запитань, дослідницько-пізнавальному методі (IBL) та методах стимулювання пізнавального інтересу.

У межах реалізації Проєкту учні навчатимуться в експериментальних класах за спеціально розробленим планом та комплектами з навчальних та дидактичних матеріалів, до яких входять: 35 зошитів з друкованою основою  (один на навчальний тиждень), 2 зошити для діагностики результатів навчальних досягнень учнів (один на семестр), комплект з дидактичними матеріалами.

Підтримка та супровід батьків з надання методичних рекомендацій здійснюється через онлайн-платформу та за допомогою гарячої телефонної лінії.

  Забезпечення для вчителя складається з: навчальної програми,  учнівського комплекту зошитів з друкованою основою та зошитів для проведення діагностичних робіт, методичних рекомендацій (на кожен тиждень з кожного предмету), презентації для подання  нового матеріалу та  комплекту для вчителя.

Для педагогів  учасників Проєкту передбачені навчальні тренінги, семінари, майстер-класи, вебінари для підвищення кваліфікації від новаторів сучасної освіти.

Авторами розроблено комплексний методичний супровід освітнього процесу, який буде здійснюватися за допомогою закритої онлайн-платформи, консультацій за номерами гарячої лінії, також система підвищення кваліфікації вчителів.

Для практичної роботи вчитель забезпечується комплектом дидактичних матеріалів, включаючи літературу, мультимедійний супровід, методичні рекомендації.

Кожен учасник експерименту отримає власний досвід у проведенні практичних реформ в освіті та матиме напрацювання сучасної методики навчання в початковій школі.

  Вчителів до роботи в експериментальному класі готують на курсах, у процесі яких він отримує сертифікат, який дає йому право працювати за програмою Проєкту

До авторського колективу з розроблення навчально-методичного забезпечення залучені найдосвідченіші вчителі-практики початкової школи, викладачі-методисти,  доктори, кандидати педагогічних наук, заслужені працівники освіти України. 

Навчання розраховано для учнів з першого класу.

Експериментальний клас відкривають лише в тому випадку, якщо всі батьки класу на батьківських зборах ухвалюють рішення про доцільність навчання дітей за  реалізацію проєкту всеукраїнського рівня за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи».

Наукові консультанти та координатори Проєкту:

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України та ТОВ Навчально-методичний центр «Освіта. Діти. Майбутнє» м. Київ.

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар